SAM Appliance

SAM Appliance - Phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp

SAM Appliance with
Internal HSM - nShield Solo PCIe

SAM Appliance with
External Network HSM - nShield Network HSM

Vì sao nên chọn SAM Appliance

Ký số tài liệu, blockchain, digital payment, PKI in a box

Xác minh danh tính người dùng trên các ứng dụng, đảm bảo tin cậy, chính xác, an toàn cho các giao dịch điện tử, tuân thủ các quy định của Nhà nước và quy định châu Âu eIDAS.

Hỗ trợ các chuẩn ký nâng cao theo tiêu chuẩn ISO 17090 như CadES, PadES, XadES… và chuẩn LTV, LTANS cho lưu trữ điện tử, chứng thực điện tử

Quản lý khóa và sinh chữ ký số trong hệ thống blockchain, tiền số đảm bảo xác thực, giữ an toàn và bảo mật cho mọi dữ liệu, tài sản kỹ thuật số/tiền mã hóa

Tích hợp với hệ thống giao dịch điện tử, ví điện tử để đảm bảo các giao dịch thanh toán trực tuyến an toàn với hình thức xác thực, quản lý và sinh chữ ký số

Triển khai hạ tầng khóa công khai PKI, CA được đóng gói trên một box thiết bị phần cứng, nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng hóa công khai chuyên dùng cho nội bộ

Mã hóa dữ liệu, giao dịch, đảm bảo mọi thông tin không thể bị đánh cắp, chỉnh sửa trong quá trình khởi tạo, lưu trữ, truyền gửi

Gắn ký đóng dấu thời gian timestamp vào trong dữ liệu, tài liệu, nhằm xác định tính bằng chứng và xác thực sự tồn tại của dữ liệu tại một mốc thời gian nhất định.

Có khả năng tích hợp với hệ thống lưu trữ điện tử lâu dài, cho phép lưu trữ, quản lý tài liệu chất lượng cao từ 10 năm, 20 năm, 50 năm hoặc vĩnh viễn

Tính toán và ghi log toàn bộ tác vụ ký, tác vụ hệ thống, đảm bảo truy vết và kiểm soát lịch sử hoạt động

Khởi tạo, xem xét tài liệu và thực hiện ký số tài liệu từ các thiết bị di động như laptop, máy tính bảng, điện thoại di động

Phù hợp với mọi lĩnh vực doanh nghiệp

Tài chính - Ngân Hàng

Bảo hiểm

Y tế

Giáo dục

Logistics

Viễn thông

Truyền hình truyền thanh

Chính phủ

SAVIS - Nhà cung cấp số 1 Việt Nam về giải pháp - dịch vụ ký số